Szkoła Podstawowa

im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce

Get Adobe Flash player

Losowe foto.

Dzień Edukacji ...
Warsztaty regio...
Rocznice Wrześn...
1 kwietnia - sprawdzian szóstoklasisty
2-7 kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna
22 kwietnia - Święto Ziemi
1 maja - Święto Pracy
2 maja - Święto Flagi
3 maja - Święto Uchwalenia Konstytucji
26 maja - Dzień Matki